Diensten

Familierecht

Samenleven, testamenten en nalatenschappen

Als het gaat om samenlevingsovereenkomsten, huwelijkse voorwaarden, testamenten, levenstestamenten en nalatenschappen spreken we van Familierecht. Bij Boom Notariaat helpen wij u uw wensen zo zorgvuldig mogelijk vast te leggen. Sommige mensen weten precies wat zij willen. Anderen weten dat niet of er spelen belangen tussen meer personen. Daarom geven wij ook advies. Is er sprake van onenigheid in de familie? Dan kunnen wij u helpen met mediation, een vorm van bemiddeling. Wij zijn onpartijdig en vellen geen oordeel. De inzet is om u te helpen er samen uit te komen. Gelukkig is onze ervaring dat dit uiteindelijk vaak lukt.

 • Testamenten en levenstestamenten
 • Samenlevingsovereenkomsten
 • Huwelijksvoorwaarden en partnerschapsvoorwaarden
 • Schenkingen
 • Afwikkeling van nalatenschappen (o.a. uitvoeren van het testament, verdeling van de erfenis, belastingaangiften)
 • Estate planning (advies over het doorgeven van uw bezittingen naar een volgende generatie)
Vastgoed

Woningen, bedrijfspanden en gronden

Een woning, bedrijfspand of een stuk grond is een kostbaar bezit. De wet verplicht u het eigendom en de financiering hiervan goed te regelen. De notaris heeft in beide een sleutelrol. Een bekend voorbeeld hiervan is het opstellen van de hypotheekakte. Maar ook voor het verhuren van uw pand of een goede verdeling na een echtscheiding bent u bij Boom Notariaat aan het juiste adres. Wij helpen u graag met advies en het in orde maken van alle benodigde stukken.

 • Levering van woningen, garages, grondpercelen en bedrijfspanden
 • Hypotheken
 • Nieuwbouw
 • Splitsing in appartementsrechten
 • Uitgifte in erfpacht of verlenen van een opstalrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Verdelingen na (echt)scheiding
 • Schuldbekentenissen
 • Ruil
 • Huur
Ondernemingsrecht

Oprichten, statuten en aandelen

Maakt u uw zakelijke ambities werkelijkheid? Bijvoorbeeld door uw eigen stichting of vennootschap op te richten? Boom Notariaat helpt u graag bij het opstellen van de statuten. Wij zetten daarbij onze ervaring in om u goed te adviseren. Voor het specialistische werk werken wij samen met gespecialiseerde partners. Uiteraard zijn wij ook lokale stichtingen en verenigingen graag van dienst bij de start of wijziging van hun werkzaamheden.

 • Oprichting van een besloten vennootschap
 • Oprichting van een stichting of vereniging
 • Statutenwijzigingen van stichtingen, verenigingen of vennootschappen
 • Aandelenoverdracht

Wat kunnen wij voor u betekenen? Neem contact met ons op

Contact